For alle mennesker

Et studie i meditation

“Meditation means the recognition or the discovery of one’s own true self.”

– Sri Chinmoy

meditation

Hvad er meditation?

Meditation er en rejse i bevidsthedsudvikling.
Meditation har, afhængig af hvilken teknik du bruger, en effekt på hvordan du bruger dit liv, og hvordan du skaber relationer til andre mennesker.
Meditation er et forsøg på at bygge bro mellem den lavere og højere bevidsthed, mellem det "almindelige" og det "dybsindige" i menneskets liv. Mellem det vi kalder personligheden og sjælen.

Hvordan virker meditation?

Meditation kan gøre mennesket mere indadskuende og reflekterende.
Meditation er brugt i årtusinder i mange religioner til at give den studerende en mere realistisk forståelse af sit eget liv og forhold til Gud, baseret på inspiration og intuition.
Meditationen kan gøre et menneske til en brobygger, der med andre ord åbner døre til det indre liv, som indtil nu har været delvis lukket.
Brobyggeren vil med tiden opleve en større livserkendelse og fornuft. Brobyggeren vil blive mere robust, når de personlige livsgrænser udfordres.
De meditationssystemer vi underviser i åbner døren til det indre hjerte. Men uden vedholdenhed, vilje og tålmodighed åbnes intet hjerte.
Meditationen prøver at bygger bro mellem viden og visdom, den prøver at åbne en bog, som indtil nu kun overfladisk er blevet læst.

Få mere indhold i din meditation

Gennem forståelse og træning ønsker vi at give hver enkelt deltager mere indhold i sin daglige meditation. Vi er parate til at integrere meditation på et dybere plan i dit personlige liv.

Tilmelding til kursus

Det første kursus er nu startet, men det er fortsat muligt at tilmelde sig, det bliver til efterfølgende kursus’er, som startes når der er nok tilmeldte.

Vi holder vore kurser i Heart Flow Healingscenter der ligger midt i København.