For alle mennesker

Et studie i meditation

Kommende aktiviteter

Meditationsprojektet afholder følgende aktiviteter inden sommeren.

Vi vil gerne invitere alle at deltage i nedenstående meditationer og refleksionsaftener som vi holder via Zoom:

Meditation på Universets rytme, torsdage den 30/4-20 kl. 19.00. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94856403586?pwd=MTNCaGhmSTNMMitPMXgrRkZpalFPZz09

Reflektionsaften regel I og II, torsdag den 21/5-20 kl. 19.00.  Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95693342947?pwd=cFhNbkt6NFg2MkJ0dkZELzloUHU1dz09

Meditation på Solen, torsdage den 28/5-20 kl. 19.00. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94300732788?pwd=UzV4R2Q0cGFneGhjU20wUml6MmJvQT09

Reflektionsaften regel III og IV, torsdage den 11/6-20 kl. 19.00. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93757577312?pwd=SnVES0l3d1o5NTZxZ0hOajdrZkJRZz09

Meditation på Månen, torsdage den 18/6-20 kl. 19.00. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95932696956?pwd=aHZ3VjNmSjd6SG9QU0lWRHQzdU5lZz09

Reflektionsaften regel V og VI, torsdage den 25/6-20 kl. 19.00. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92474262839?pwd=ZmoxRGM3N0drMTNpNWFpOXdUdEF1Zz09

Du kan læse mere om aktiviteterne i andre indlæg på denne blog.

Alle er velkommen til at deltage i meditationerne og reflektere over indlæggene på bloggen.

“Meditation means the recognition or the discovery of one’s own true self.”

– Sri Chinmoy

Ret meditation handler om at forbinde sig med sjælens rige.
Hvad er meditation?

Meditation er en rejse i bevidsthedsudvikling.
Meditation har, afhængig af hvilken teknik du bruger, en effekt på hvordan du bruger dit liv, og hvordan du skaber relationer til andre mennesker.
Meditation er et forsøg på at bygge bro mellem den lavere og højere bevidsthed, mellem det "almindelige" og det "dybsindige" i menneskets liv. Mellem det vi kalder personligheden og sjælen.

Hvordan virker meditation?

Meditation kan gøre mennesket mere indadskuende og reflekterende.
Meditation er brugt i årtusinder i mange religioner til at give den studerende en mere realistisk forståelse af sit eget liv og forhold til Gud, baseret på inspiration og intuition.
Meditationen kan gøre et menneske til en brobygger, der med andre ord åbner døre til det indre liv, som indtil nu har været delvis lukket. Brobyggeren vil med tiden opleve en større livserkendelse og fornuft. Brobyggeren vil blive mere robust, når de personlige livsgrænser udfordres.
De meditationssystemer vi underviser i åbner døren til det indre hjerte. Men uden vedholdenhed, vilje og tålmodighed åbnes intet hjerte.
Meditationen prøver at bygger bro mellem viden og visdom, den prøver at åbne en bog, som indtil nu kun overfladisk er blevet læst.

Få mere indhold i din meditation

Gennem forståelse og træning ønsker vi at give hver enkelt deltager mere indhold i sin daglige meditation. Vi er parate til at integrere meditation på et dybere plan i dit personlige liv.

Nyt kursus i meditation

Ret meditation handler om at forbinde sig med sjælens rige.

Meditationsprojektet tilbyder et nyt kursus i meditation til september 2020.

Det nye kursus i meditation henvender sig til mennesker uden erfaring eller med nogen erfaring i meditation. Dette kursus er for alle, uanset baggrund og religiøst tilhørsforhold.

Kurset giver en indføring i meditationens mange muligheder, og der udleveres en række praktiske værktøjer, som alle kan bruges i din hverdag – også til andet end meditation.