Hvem er vi?

Vores vision

Det er Meditationsprojektets vision at give mennesker dybere indhold i deres daglige meditationer.

Ud over at give mennesker der i forvejen mediterer et dybere indhold i deres meditationer, vil Meditationsprojektet også give indsigt i og forståelse af den indre kerne i meditation.

Vi ønsker at forstærke menneskets selvværd og samtidig styrke det fællesskab som den mediterende er en del af.

Vi ønsker at uddanne folk til at blive meditationslærere, til at være en del af enten dette projekt eller skabe deres eget, sådan at vi på sigt kan inddrage flere mennesker, også nybegyndere.

Meditationsprojektet er et non-profit projekt.

Vores erfaringer

Filosofi, psykologi, teosofi og spiritualitet.

Vi er en række lærere i den modne alder, hvor nogle har udgangspunkt i den gamle filosofi og psykologi – teosofien. Andre har udgangspunkt i andre spirituelle traditioner.

Vi har årtiers erfaring med meditation i teori, praksis og undervisning.

Vi tillader os at skrive, at vi tilbyder et projekt som i indhold og praksis er enestående og helt specielt. Det er et forskningsprojekt til en større forståelse af dig selv og den verden du lever i. Meditationsprojektet knytter meditation, menneske og sjæl meget tættere sammen.

Vi er interesseret i mennesker med andre erfaringer som kan indgå i projektet, det kunne være som undervisere, inspiratorer, etc. Dette projekt ejer vi ikke og det vil sige at andre kan blive en del af det.

Vores kerneværdier

Vore kerneværdier er knyttet til hjertets kvaliteter som styrkes gennem meditation.

At give det enkelte menneske en forståelse af at det er først når de integrerer gruppelivets erfaringer i sit eget liv, at den personlige vækstkurve peger opad.

Med andre ord, vi kan først sprænge menneskets egne begrænsninger hvis vi kan få mennesket til at indse, at fællesskabet er større end det enkelte individ. Individets vej bliver aldrig “bøjet” men fællesskabet fører individet gennem en ny dør som indtil nu har været skjult.

Vores kerneværdier handler om det enkelte individs og fællesskabets ressourcer og muligheder.